Jugg

Jugg Obecný

Jugg Obecný

Jugg Obecný

Jugg Obecný je velmi vzácný exemplář. V současnosti je znám pouze jeden. Tento podivuhodný živočich je takovou moderní raritou a v současnosti se podrobuje hlubšímu zkoumání. Momentálně si své hnízdiště vytvořil v České Republice a vyskytuje se především v jejím středu. Jsou vedeny záznamy, že byl spatřen i mimo tato teritoria ale v současnosti ho můžete spatřit právě tu. Viz přiložená mapka výskytu:

Výskyt Jugga

Výskyt Jugga

Prozatimní studie vypovídají o tvoru, podobající se člověku. Experti odhadují stáří kolem 21 lidských let. Výškou odpovídající dospělému muži. Někteří svědkové si sdělují své názory – údajně prý viděli Jugga Obecného chodit vzpřímeně, v některých momentech pak byl viděn i v jakémsi běhu. Další svědkové ale dodávají, že byl spatřen na čtyřech končetinách, nebo dokonce i v poloze, kterou očitý svědek nazval: Na hada . (Tato informace pochází od anonymního zdroje a nemůžeme se za její pravdivost zaručit.) S největší pravděpodobností tak můžeme určit 4 končetiny. Jeden pár rukou  a jeden pár nohou. Jeho mozek je natolik vyvinutý, že dokáže ovládat například hliníkový příbor a nebojíme se říct, že je tak inteligentní, že i s tím umělohmotným nemá pražádné problémy.

Tím se dostáváme ke stravování. Jeho stravovací návyky jsou totiž velmi podivné. Čímž je vždy a spolehlivě nalákáte , je čerstvá dobrá  Pizza. Záliba v tomto pokrmu nebere konce. Mimo to se vyznačuje příznaky všežravce a i když si troufáme tvrdit, že zdaleka nejí všechno, tak i přesto je jeho jídelníček  dosti pestrý.

I přes občasné záhadné chování, se nám postupem času tento tvor jeví jako poměrně neškodný. Je to jen otázka času, než vám přineseme kompletní rozbor. Už teď víme, že je to tvor značně přizpůsobivý a dost často i rozdílný. Byly objeveny jeho 3 odrůdy (druhy, chcete-li)

Jugg Společenský

Jugg Dobrodružný

Jugg Samotář

Domníváme se, že všechny tyto subrasy tvoří jeden celek. Jugg Obecný má tedy různé polohy svého chování. Vskutku unikátní věc, zeptáte-li se nás. V podstatě by se dalo hovořit o určitém druhu schizofrenie. Zatím jsme těmto druhům dali jen pracovní názvy, ale už teď naši experti pracují na odhalení totožnosti tohoto záhadného tvora. Je podroben pečlivému zkoumání a jeho popis očekávejte v brzké době.

PS: Očekávaná evoluce se dostavila, lidé zamykají své domovní dveře.